O nas


Działamy w oparciu o statut uchwalony przez Radę Miejską w 1996 roku , a znowelizowany w roku 2013. Podstawowym założeniem naszej działalności jest tworzenie warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców miasta Leszna. Staramy się zachęcić Leszczynian nie tylko do biernego kontaktu z kulturą i sztuką, ale przede wszystkim do czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym miasta. Zaspakajając potrzeby kulturalne mieszkańców, kierujemy propozycje zarówno do szerokiego, jak i bardziej wyrafinowanego kręgu odbiorców. Dlatego też bogata oferta jaką kierujemy do mieszkańców Leszna obejmuje zarówno duże imprezy rozrywkowe o charakterze masowym jak i te kameralne dla elitarnej widowni.

Nasze zadania to:
- organizacja czasu wolnego mieszkańców
- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień Leszczynian
- promocja i prezentacja środowisk kulturalnych miasta
- kultywowanie lokalnych tradycji
- promowanie talentów
- integracja środowisk twórczych

Realizowane poprzez:
- organizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych, upowszechniających różnorodne dziedziny kultury i sztuki - czyli koncerty, spektakle, wystawy, konkursy, turnieje, festiwale, przeglądy o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
- prowadzenie sekcji i klubów zainteresowań oraz zespołów artystycznych
- koordynację działań kulturalnych na terenie miasta
- promocję i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego
- wspieranie i prezentację działalności innych placówek i organizacji kulturalnych działających w mieście
- współdziałanie z innymi instytucjami kultury - szkołami, stowarzyszeniami kultury, związkami twórczymi i wyznaniowymi i innymi w zakresie organizacji życia kulturalnego miasta.
- działalność wydawniczą i kronikarską

Działalność imprezową prowadzimy w oparciu o:
- zespoły własne
- zespoły z innych placówek
- zespoły zawodowe

Oprócz sekcji i kół zainteresowań oraz zespołów Artystycznego Ruchu Amatorskiego MOK, w naszych obiektach znalazły siedzibę:
- Klub Seniora (klub OBOK),
- Klub Filatelistów (klub OBOK).

Zachęcamy wszystkich do skorzystania z naszej oferty, mając nadzieję poszerzyć grono odbiorców, sympatyków i partnerów do współpracy. Zapraszamy do naszych placówek i do zobaczenia , nie tylko na stronach www.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Janina Krzyżoszczak-Gryga
Data wytworzenia 2021-05-10
Opublikował w BIP Bartosz Fogt
Data opublikowania 2021-05-10 11:25:37
Ostatnio zaktualizował Janina Krzyżoszczak-Gryga
Data ostatniej aktualizacji 2021-05-10 11:25:37
Liczba wyświetleń 1128
Historia zmian ZOBACZ
page.php